Aktualności

23 sierpień 2012r.

OSTATNIE SEMINARIUM W KRAKOWIE!

Szanowni Państwo!

 Serdecznie zapraszamy  na trzecie seminarium tematyczne

organizowane w ramach projektu "Czas na zmiany"

dla subregionu Krakowski Obszar Metropolitalny

Temat: Szanse i zaufanie, struktura rozwoju klastrów w Polsce

 

Celem seminarium jest prezentacja poglądów i wymiana doświadczeń z badań nad klastrami procesami, które je tworzą (zaufanie, szacunek i struktura) we współczesnych firmach i instytucjach sektora publicznego, zarówno w zakresie organizacji procesu zarządzania i gospodarowania zasobami, jak i w wymiarze relacji z otoczeniem konkurencyjnym.

"Od kilku lat popularność problematyki klastrów w Polsce dynamicznie wzrasta. Klastry stały się misyjnym symbolem programów unijnych, planów gospodarek narodowych i regionalnych oraz konkretnym wyzwaniem dla przedsiębiorstw. Istota funkcjonowania klastrów nie jest jednak łatwym zagadnieniem, bowiem od 50 lat to konkurencja była podstawą strategicznego myślenia, planowania i wdrażania strategii. Wraz ze strategicznym myśleniem opartym na budowaniu przewagi konkurencyjnej, przedsiębiorstwa osiągały nie więcej niż inkrementalny wzrost - imitację lub ewolucyjny wzrost, a nie podstawową wartość innowacji. Przedsiębiorstwa potrzebują przeskoku od podejścia konwencjonalnego opartego na konkurencyjności produktów do podejścia innowacyjnego opartego na tworzeniu wartości bazującej na współpracy." [dr inż. Lilla Knop, "Szanse i bariery rozwoju klastrów technologicznych w Polsce"]

Prowadzący: dr inż. Lilla Knop z Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej.

Termin: 28.08.2012 r., godz. 10:00-14:00

Miejsce: Urząd Miasta Krakowa, Sala Portretowa

Plac Wszystkich Świętych 3-4, Kraków

 

! Prosimy o potwierdzenie obecności w terminie do poniedziałku, 27.08.2012r. do godziny 12:00

na adres mailowy: beata.stankowska@eurokreator.eu !

Projekt „Czas na zmiany”  zakłada stworzenie narzędzi i możliwości dla skutecznego dialogu pomiędzy biznesem, JST, uczelniami oraz instytucjami otoczenia biznesu. W tym celu planowane jest stworzenie 5 partnerstw na terenie województwa małopolskiego, które w zamierzeniu staną się wzorcowymi przykładami dla dalszych inicjatyw. Na potrzeby projektu powstanie niezależny podział woj. małopolskiego na subregiony wynikający z realizowanych na potrzeby projektu badań.  Wybór grupy osób i instytucji tworzących partnerstwa nie jest przypadkowy i łączy ze sobą przedstawicieli wszystkich mających realny wpływ na otaczającą nas rzeczywistość.

 

23 sierpień 2012r.

OSTATNIE SEMINARIUM DLA MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ!

ZAPROSZENIE

Wójt Gminy Stryszów oraz Firma Eurokreator s.c.

 serdecznie zapraszają

 na trzecie seminarium tematyczne 

dotyczące marketingu usług turystycznych wokół zbiornika wodnego Świnna Poręba

 • Dostosowanie produktów turystycznych do potrzeb rynku,
 • Ukazanie specyfiki i tożsamości regionalnej oferującej odpowiedni i atrakcyjny produkt,
 • Rozwój i modernizacje infrastruktury turystycznej,
 • Stworzenie odpowiedniego systemu promocji i dystrybucji produktu turystycznego,
 • Zorganizowanie zintegrowanej sieci informacji turystycznej i rezerwacji,
 • Stworzenie rozwoju strategii
 • Istota i znaczenie marketingu usług turystycznych
 • Kreacja produktów markowych i tworzenie marki

w ramach projektu „Czas na zmiany”

Seminarium warsztatowe poprowadzą: dr Ziemowit Pochitonow oraz Ewelina Woźniak Łyp

 Termin: 29.08.2012 r., godz. 09:00 Miejsce: sala wykładowa Centrum Konferencyjnego CARITAS w Zakrzowie

 

W ramach projektu „Czas na zmian” zawiązujemy nieformalne partnerstwo dla subregionu Małopolska Zachodnia, mającego na celu wypracowanie strategii zarządzania zmianą gospodarczą i ożywienia subregionu poprzez stworzenie turystycznej marki terytorialnej.

Jeśli chcą Państwo mieć realny wpływ na zmiany w swojej okolicy zapraszamy do przystąpienia do partnerstwa (dokumenty do pobrania na http://www.cnz.eurokreator.eu/partnerstwo/ ) i do aktywnego dialogu podczas planowanych seminariów oraz spotkań grup roboczych opracowujących strategię pn. Zrównoważony rozwój gmin przylegających do zbiornika Świnna Poręba w oparciu o turystykę wykorzystującą istniejący i przyszły potencjał regionu.

 

20 lipiec 2012r.

ZMIANY TERMINÓW SPOTKAŃ W TARNOWIE!

Szanowni Państwo,

Zaplanowane na 24.07 spotkanie grupy roboczej się nie odbędzie. Spotkanie zaplanowane na 26.07 zostaje przeniesione na 27.07 na godz. 10.00 do PWSZ w Tarnowie.

Pozdrawiam,

Piotr Wójcik – Lokalny Koordynator Partnerstwa. Projekt „Czas na zmiany” 

tel. kom.  607 458 896

 

20 lipiec 2012r.

SEMINARIUM TEMATYCZNE W MAŁOPOLSCE ZACHODNIEJ – MUCHARZ 27.07.2012

ZAPROSZENIE

Wójt Gminy Mucharz oraz Firma Eurokreator s.c.

 serdecznie zapraszają

 na drugie seminarium tematyczne 

dotyczące zagospodarowania przestrzennego wokół zbiornika wodnego Świnna Poręba

"Praktyczne zasady wyznaczania, tworzenia infrastruktury i zarządzania szlakami turystycznymi w oparciu o metodologię Greenways"

w ramach projektu „Czas na zmiany”

Seminarium warsztatowe poprowadzą: dr Ziemowit Pochitonow, arch.Borys Czarakcziew oraz mgr Krzysztof Florys

 Termin: 27.07.2012 r., godz. 08:30 Miejsce: Urząd Gminy Mucharz, 34-206 Mucharz 226

 

W ramach projektu „Czas na zmian” zawiązujemy nieformalne partnerstwo dla subregionu Małopolska Zachodnia, mającego na celu wypracowanie strategii zarządzania zmianą gospodarczą i ożywienia subregionu poprzez stworzenie turystycznej marki terytorialnej.

Jeśli chcą Państwo mieć realny wpływ na zmiany w swojej okolicy zapraszamy do przystąpienia do partnerstwa (dokumenty do pobrania na http://www.cnz.eurokreator.eu/partnerstwo/ ) i do aktywnego dialogu podczas planowanych seminariów oraz spotkań grup roboczych opracowujących strategię pn. Zrównoważony rozwój gmin przylegających do zbiornika Świnna Poręba w oparciu o turystykę wykorzystującą istniejący i przyszły potencjał regionu.

 

7 lipiec 2012r.

SEMINARIUM W GMINIE ZEMBRZYCE

Wójt Gminy Zembrzyce oraz Firma Eurokreator s.c.

 serdecznie zapraszają

 na seminarium tematyczne w Małopolsce Zachodniej 

dotyczące zagospodarowania przestrzennego wokół zbiornika wodnego Świnna Poręba

w ramach projektu „Czas na zmiany”

 Termin: 10.07.2012 r., godz. 09:00 Miejsce: Urząd Gminy Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540

 

4 lipiec 2012r.

PARTNERZY W SUBREGIONIE TARNOWSKIM

Sygnatariuszami Porozumienia w Subregionie Tarnowskim zostali: 

Stowarzyszenie „Klub Tarnowski” ,

Stowarzyszenie „Medycyna Polska”,

Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A.,

CenterMed Sp. z o.o.,

Stowarzyszenie Ziemi Brzeskiej Porozumienie,

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Młodzieży „Wzrastanie”,

Federacja Organizacji Pozarządowych Regionu Brzeskiego BrzesFOP,

RPM Studio,

Agent Ubezpieczeniowy Marek Szczutowski,

Fundacja Rozwoju Przestrzeni Społecznych i Kulturalnych „TIMSZEL”,

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku przy MWSE,

Stowarzyszenie „Tarnowskie Bractwo Winiarskie”,

Fundacja „Partnerstwo Dla Przyszłości”

TY TAKŻE MOŻESZ PRZYŁĄCZYĆ SIĘ DO PARTNERSTWA! Szczegóły w zakładce PARTNERSTWA.

 

18 czerwiec 2012r.

ZMIEŃ Z NAMI RZECZYWISTOŚĆ W SWOIM REGIONIE

Są częścią rzeczywistości i krokiem w przyszłość,  są dynamiczne,  często niewygodne, ale….. są  również nieuchronne: zmiany.

„Czas na zmiany” to nie tylko tytuł projektu ale przede wszystkim  apel: przygotujmy się i nie bądźmy jedynie gotowi  do zmian, ale bądźmy ich twórcami.

Projekt „Czas na zmiany” kierowany jest dla osób, które chcą być współuczestnikami i autorami strategii zmian dla swojego regionu , zbudować  realne partnerstwa, które staną się lokomotywą rozwoju   oraz mieć wpływ i kontrolę nad zachodzącymi zmianami gospodarczo – społecznymi  to właśnie „Czas na zmiany” daje taką szansę.

W każdej chwili mogą Państwo do nas dołączyć. Wszelkie informacje na temat przystąpienia do projektu i partnerstwa w zakładce PARTNERSTWA.

 

08 czerwiec 2012r.

ZAKRES PRAC

Szanowni Państwo,

Po licznych spotkaniach z przedstawicielami subregionu nowosądeckiego zostały określone obszary działania trzech grup roboczych.

Jedna grupa będzie pracować w temacie Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion (przedstawiciele samorządów). Druga  grupa złożona z nauczycieli i przedstawicieli NGO zajmie się tematem centrów innowacji, a trzecia ścieżkami biegowymi.

Jeśli chcą Państwo być współautorami zmian w swoim subregionie, zapraszamy do przyłączenia się do Partnerstwa. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z koordynatorem lokalnym.

 

06 czerwiec 2012r.

CO JESZCZE CZEKA NAS W PROJEKCIE?

Miło nam poinformować, iż do Partnerstw zawiązanych na początku marca br. w 5 subregionach wciąż przystępują nowe instytucje! Postęp prac nad strategiami w każdym z subregionów przebiega indywidualnie. Najbardziej zaawansowany jest Subregion Tarnowski oraz Krakowski Obszar Metropolitalny.

Już w lipcu pierwsze wersje strategii zostaną poddane konsultacjom społecznym! Nie oznacza to jednak przerwania spotkań zespołów roboczych.  Prace nad strategiami potrwają aż do września! Pierwsze wersje strategii zostaną rozbudowane oraz będą uwzględniać uwagi opinii społecznej. Ostateczne kształty opracowanych dokumentów zostaną zaakceptowane podczas seminariów zatwierdzających w każdym subregionie. Natomiast na przełomie września i października w Krakowie zorganizowane zostanie seminarium operacyjne podsumowujące oraz zamykające projekt „Czas na zmiany”.

 

30 maja 2012r.

PIERWSZE SEMINARIUM TEMATYCZNE W MAŁOPOLSCE ZACHODNIEJ JUŻ 04 CZERWCA!

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy na seminarium tematyczne organizowane w ramach projektu „Czas na zmiany” dla subregionu Małopolska Zachodnia

Tematem przewodnim spotkania będzie przedstawienie chińskiego modelu współpracy międzysektorowej oraz możliwość współpracy polsko – chińskiej w celu ożywienia gospodarczego subregionu. 

 

Poruszane tematy:

 • relacje pomiędzy biznesem a JST w Chinach
 • relacje pomiędzy biznesem a IOB w Chinach
 • ochrona środowiska w Chinach.

Prowadzący: Grzegorz Calik  – ekspert ds. relacji z Chinami.

Termin: 04.06.2012 r., godz. 10:00-14:00

Miejsce: Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie, ul. Janiny Woynarowskiej 1

! Prosimy o potwierdzenie obecności w terminie do czwartku, 31.05.2012r. do godziny 15:00 na adres mailowy: greta.sliwiak@eurokreator.eu !

 

25 maja 2012r.

NAJBLIŻSZE SEMINARIA W TARNOWIE!

Szanowni Państwo,

Dnia 22.03.2012 odbyło się seminarium podpisania deklaracji partnerskiej w Subregionie Tarnowskim. Kolejnymi ważnymi wydarzeniami będą seminaria tematyczne. W ramach projektu przewidziane są trzy spotkania. Najbliższe to:

4.06.2012 Seminarium tematyczne pt. „Współpraca lokalna czynnikiem rozwoju subregionu tarnowskiego w perspektywie nowej strategii Małopolski na lata 2014-2020”

13.06.2012 Seminarium tematyczna pt. „Ochrona zdrowia w subregionie tarnowskim jako element strategii Małopolski na lata 2014-2020”

Serdecznie zapraszamy!

 

21 maja 2012r.

Klaster – potencjał na przyszłość. Drugie seminarium tematyczne w Krakowie!

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy na drugie seminarium tematyczne organizowane w ramach projektu „Czas na zmiany” dla subregionu Krakowski Obszar Metropolitalny

Temat: Klaster – potencjał na przyszłość.

Omawiane zagadnienia:

 • doświadczenie krajowe i regionalne związane z tworzeniem partnerstwa między przedstawicielami świata nauki i biznesu
 • sposoby budowania udanej współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi oraz samorządami
 • polityka rozwoju klastrów w Polsce
 • procesy rozwojowe w polskich inicjatywach klastrowych
 • narzędzia zarządzania klastrami. 

Prowadzący: Kazimierz Murzyn – dyrektor Klastra Life Science z Krakowa, prowadzącego aktywną działalność w regionie.

Termin: 25.05.2012 r., godz. 13:00-17:00

Miejsce: Hotel Optima w Krakowie, ul. Malborska 65, sala III.1

Prosimy o potwierdzenie obecności w terminie do środy, 23.05.2012r. do godziny 15:00 na adres mailowy: beata.stankowska@eurokreator.eu

 

15 maja 2012r.

CZYM JEST STRATEGIA ZARZĄDZANIA ZMIANĄ GOSPODARCZĄ?

Po pierwsze: Strategia partnerstwa to strategia zarządzania zmianą, a więc innymi słowy strategia skutecznego przeprowadzania zmian w środowisku partnerstwa i z udziałem partnerów w sposób możliwie najbardziej efektywny – dzięki wspólnemu wypracowaniu trafnych diagnoz, formuł celów i sposobów postępowania, właściwemu zbilansowaniu kosztów i korzyści każdego z Partnerów indywidualnie i Partnerstwa jako grupy oraz właściwemu postępowaniu we wprowadzaniu zmianie.

Po drugie: Zmiany wobec których stają uczestnicy partnerstwa mogą mieć źródło w ich otoczeniu – i wówczas możemy mówić o strategii dostosowywania się do zachodzących zmian, jak również mogą mieć źródło wewnętrzne – i wówczas możemy mówić o strategii inicjowania zmian. Oczywiście możliwe są też formy pośrednie (mix).

Po trzecie: Strategia partnerstwa dot. zmiany odnosi się do zarządzania złożonym i wieloetapowym procesem współpracy i pozyskiwania sojuszników, w którym spotykają się zróżnicowane problemy, potrzeby, interesy i pomysły reprezentowane przez zróżnicowane grono osób. Stąd też w strategii partnerstwa tradycyjną strukturę strategii wzbogacamy o elementy niezbędne dla zapewnienia dobrej współpracy i trwałych relacji – m.in. odniesienie się do kwestii wartości, zasad ogólnych, oczekiwań wzajemnych i pól kompromisu możliwych do dyskusji, a także wytyczne dot. właściwego wdrożenia strategii, tak aby naturalny opór wobec zmian nie zniweczył wysiłków partnerstwa.

Po czwarte: Strategia partnerstwa jest własnością partnerów. Stąd też jej ostateczny kształt uformuje grupa opracowująca, z uwzględnieniem ogólnego schematu oraz wypracowanych przez siebie założeń i wytycznych, a także po rozważeniu rekomendacji innych grup (rekomendacje wzajemne to potencjalna wartość dodana współpracy pomiędzy grupami partnerskimi).

Po piąte: Trafne zidentyfikowanie i sprawiedliwy rozdział kosztów i korzyści ze wspólnego przedsięwzięcia będącego przedmiotem strategii jest fundamentem partnerskiego podejścia i kluczem do podmiotowości wszystkich Partnerów (równoprawność w sprawach formalnych, równy dostęp do informacji, sprawiedliwy rozkład obowiązków, odpowiedzialności i wpływu na proces etc.).

Po szóste: Skuteczna strategia partnerstwa uwzględnia logiczną sekwencję następujących po sobie etapów wprowadzania zmiany, gdzie wypracowanie sukcesu na wcześniejszym etapie jest jednocześnie warunkiem i fundamentem, na którym buduje się powodzenie kolejnego etapu, jeden po drugim.

Powyżej przedstawiono podstawowe założenia do metodologii pracy nad strategią zarządzania zmianą dla partnerstw. W ramach projektu „Czas na zmiany” grupy robocze otrzymują wsparcie doradcy strategicznego, którym jest p. Bożena Pietras – Goc.

 

7 maja 2012r.

ZAPROSZENIE NA PIERWSZE SEMINARIUM TEMATYCZNE W KRAKOWSKIM OBSZARZE METROPOLITALNYM

Szanowni Państwo! 

Serdecznie zapraszamy na pierwsze seminarium tematyczne organizowane w ramach projektu „Czas na zmiany” dla subregionu Krakowski Obszar Metropolitalny!

Temat: Próby budowania koalicji dla rozwoju społecznego i gospodarczego na podstawie Brainville i innych projektów rozwojowych. 

Prowadzący: Krzysztof Pawłowski – założyciel i Prezydent Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu, Przedsiębiorca Roku 2003 Ernst&Young. 

Termin: 11.05.2012 r., godz. 10:00-14:00

Miejsce: Hotel Optima w Krakowie, ul. Malborska 65, sala III.1

Prosimy o potwierdzenie obecności w terminie do czwartku, 10.05.2012r. do godziny 12:00 na adres mailowy: beata.stankowska@eurokreator.eu !

 

5 maja 2012r.

PRACE NAD STRATEGIAMI CZAS ZACZĄĆ!

Podsumowując dotychczasowe spotkania z Państwem w ramach doradztwa związanego z wypracowaniem partnerstw oraz analizując wypracowane podczas szkoleń materiały przedstawiamy poniżej wstępne tematy strategii planowania i zarządzania zmianą gospodarczą w każdym z subregionów. Zarówno tytuł strategii jak i zakres prac każdej z trzech grup roboczych może ulec zmianie.

SUBREGION KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITARNY

„Strategia współpracy na rzecz rozwoju innowacyjnej i kreatywnej oferty czasu wolnego”

I.                    Budowanie partnerstwa w oparciu o potencjał miejsca – wykorzystanie multimediów do podniesienia atrakcyjności edukacji oraz miejsc turystycznych

II.                  Budowanie partnerstwa w kontekście tworzenia sieci współpracy – klaster kreatywny

III.                Budowanie sieci współpracy na terenach podkrakowskich w celu wypracowania  spójnej i atrakcyjnej oferty turystycznej

SUBREGION PODHALAŃSKI

Strategia współpracy na rzecz rozwoju produktów sieciowych

I.                    Wypracowanie marki subregionu ze szczególnym uwzględnieniem walorów przyrodniczych, kulturowych, ale także rekreacyjnych

II.                  Współpraca podmiotów agroturystycznych i produktów lokalnych w zakresie wypracowania i wdrożenia nowego produktu „góralska wieś pachnąca ziołami”

III.                Rozwój ścieżek rowerowych i narciarstwa klasycznego

SUBREGION MAŁOPOLSKA ZACHODNIA

Strategia współpracy na rzecz edukacji zawodowej i zrównoważonego zagospodarowania obszarów potencjalnie atrakcyjnych turystycznie”

I.                    Zagospodarowanie obszaru wokół Pustyni Błędowskiej  i obszaru pośredniego oddziaływania

II.                  Zagospodarowanie obszaru wokół zbiornika Świnna Poręba  i obszaru pośredniego oddziaływania

III.                Dostosowanie edukacji zawodowej na poziomie szkolnictwa średniego i wyższego do potrzeb rynku pracy, tworzenie zaplecza pod partnerstwo

SUBREGION NOWOSĄDECKI

Strategia współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości rodzinnej i edukacji dostosowanej do potrzeb rynku pracy”

I.                    Wsparcie dla przedsiębiorczości rodzinnej – edukacyjne i prawne, rozwinięcie współpracy z JST, znaczenie sukcesji dla rozwoju firmy rodzinnej

II.                  Edukacja a rynek pracy, współpraca na rzecz kreatywnej i innowacyjnej edukacji

III.                Wypracowanie marki subregionu poprzez rozwój przedsiębiorczości rodzinnej, turystykę i nowoczesną technologię

SUBREGION TARNOWSKI

„Strategia współpracy na rzecz ożywienia subregionu tarnowskiego poprzez współpracę naukowo-gospodarczo – medyczną połączoną z edukacją, rozwojem technologicznym i turystyką zdrowotną”

I.                    Ochrona zdrowia –związana z tematem opieki medycznej, szczególnie rozwojem nowoczesnych usług medycznych, e – zdrowia

II.                   Edukacja – związania z rozwojem przedsiębiorczości, wykluczeniem cyfrowym osób starszych (50+), szkolnictwem

III.                 Turystyka – rozwój turystyki lokalnej, zintegrowanie oferty turystycznej, promocja aktywnego wypoczynku

 

 

25 kwiecień 2012r.

CZAS NA… PODSUMOWANIE DOTYCHCZASOWYCH DZIAŁAŃ!

W zeszłym tygodniu odbyło się ostatnie szkolenie zorganizowane w ramach projektu „Czas na zmiany”. Postanowiliśmy przy tej okazji zrobić małe podsumowanie dotychczasowych działań w projekcie. Co udało nam się osiągnąć?

Zgodnie z założeniami, od startu projektu w dniu 1 kwietnia 2011 roku zostały zrealizowane następujące zadania:

1.       1. Analiza potencjału zmian województwa małopolskiego, w tym:

 • Wyznaczenie 5 subregionów obejmujących powiaty spójne i komplementarne gospodarczo
 • Analiza trendów rozwojowych i podejmowanych inicjatyw partnerskich i projektów gospodarczych na terenie województwa i poszczególnych subregionów zakończona raportem

2.       2. Utworzenie Centrów Partnerstwa, w tym:

 • Otworzenie 5 biur lokalnych
 • Doradztwo związane z wypracowaniem partnerstw w liczbie 24 godzin na subregion
 • Szkolenia wyjazdowe w łącznej liczbie 304 godzin i 176 uczestników
 • Zawiązanie 5 Partnerstw w każdym z subregionów. Liczba instytucji i osób przystępujących do Partnerstwa stale rośnie! 

Dziękujemy za aktywne uczestnictwo i zapraszamy na kolejne spotkania!

 

3 kwiecień 2012r.

OSTATNIE SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU!

 

Szanowni Państwo! W kwietniu odbędą się ostatnie dwa zjazdy szkoleniowe. Zainteresowanych jak zawsze prosimy o kontakt z wybranym koordynatorem lokalnym. Do zobaczenia w Rabce Zdroju!

Termin: 13-14.04.2012

Miejsce: „Rabczański Zdrój”, ul. Roztoki 7, Rabka-Zdrój

Program: Budowanie Partnerstw Subregionalnych w poszczególnych gałęziach:

 • Agroturystyka – zintegrowany rozwój turystyki w subregionie

 

Termin 16-17.04.2012

Miejsce: „Rabczański Zdrój”, ul. Roztoki 7, Rabka-Zdrój

Program: Budowanie Partnerstw Subregionalnych w poszczególnych gałęziach:

 • Edukacja -  Jakość i innowacyjność oferty kształcenia w kontekście kurczącego się rynku edukacyjnego
 • Przedsiębiorczość rodzinna – wsparcie edukacyjne i prawne dla Firm rodzinnych, formy wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej – Inicjatywa Firm Rodzinnych, Fundacja Firm Rodzinnych, znaczenie sukcesji dla rozwoju firmy rodzinnej
 • Klastry subregionalne – budowanie subregionalnych klastrów obszarowych

 

9 marzec 2012r.

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA W RABCE ZDROJU

Poniżej przedstawiamy terminy oraz obszary tematyczne najbliższych szkoleń. Zainteresowanych prosimy o kontakt z odpowiednim w danym subregionie koordynatorem lokalnym. 

Termin: 15-16.03.2012

Miejsce: „Rabczański Zdrój”, ul. Roztoki 7, Rabka-Zdrój

Program: Budowanie Partnerstw Subregionalnych w poszczególnych obszarach tematycznych:

 • Rozwój przestrzenny – Rozwój przestrzenny i proces przygotowania inwestycji a konsultacje społeczne w gminie
 • Edukacja   - Jakość i innowacyjność oferty kształcenia w kontekście kurczącego się rynku edukacyjnego

 

Termin: 20-21.03.2012

Miejsce: „Rabczański Zdrój”, ul. Roztoki 7, Rabka-Zdrój

Program: Budowanie Partnerstw Subregionalnych

 • Budowanie partnerstwa – zasady, formy i modele budowania subregionalnego  partnerstwa gospodarczo-społecznego – wprowadzenie
 • Budowanie partnerstwa – analiza interesariuszy
 • Budowanie partnerstwa – analiza zasobów – zarządzanie zasobami partnerów
 • Budowanie partnerstwa – Szanse i zagrożenia dla partnerstwa czyli analiza pola sił
 • Budowanie partnerstwa – Prezentacja wybranych partnerstw sukcesu

 

Termin: 22-23.03.2012

Miejsce: „Rabczański Zdrój”, ul. Roztoki 7, Rabka-Zdrój

Program: Budowanie Partnerstw Subregionalnych w poszczególnych gałęziach:

 • Marka – Wyzwanie wspólnego kształtowania  mocnej marki  w kontekście konkurowania gmin
 • Bezpieczeństwo – Skuteczna inwentaryzacja nowych zagrożeń a problem wspólnego budowania bezpieczeństwa

 

Termin: 27-28.03.2012

Miejsce: „Rabczański Zdrój”, ul. Roztoki 7, Rabka-Zdrój

Program: Budowanie Partnerstw Subregionalnych:

 • Rozwój partnerstw odpowiedzią na zmiany gospodarcze
 • Bezpieczeństwo – Skuteczna inwentaryzacja nowych zagrożeń a problem wspólnego budowania bezpieczeństwa

 

7 marzec 2012r.

JUŻ DZIŚ PRZYSTĄP DO PARTNERSTWA W SWOIM SUBREGIONIE!

Szanowni Państwo, 

Rozumiejąc, że wszyscy stoimy wobec wyzwania, jakim są niezwykle szybkie i trudno przewidywalne zmiany w rozwoju społeczno-gospodarczym, z przekonaniem, że w tych zmiennych okolicznościach rozwój Subregionu wymaga niestandardowych działań i nowatorskich metod współpracy oraz wierząc, że łączenie zasobów i tworzenie partnerskich sieci i struktur współpracy może  stać się trafną i  efektywną odpowiedzią na te wyzwania zawiązaliśmy w dniu 06.03.2012r. 5 Partnerstw subregionalnych. 

Nadrzędnym celem Partnerstwa  jest optymalne użycie zasobów oraz skuteczne  wykorzystanie możliwości zewnętrznych dla wsparcia rozwoju społecznego i ekonomicznego danego subregionu.

Do dnia 31.10.2012 r. zawiązane Partnerstwa nieformalne funkcjonują w ramach projektu „Czas na zmiany”. W tym okresie w każdym subregionie powstanie strategia zarządzania zmianą gospodarczą oraz 3 fiszki projektowe. W każdym subregionie proponujemy Państwu:

 • Zawiązanie jednego Partnerstwa liczącego minimum 20 instytucji, 5 przedsiębiorstw oraz ekspertów lokalnych;
 • Zorganizowanie 3 seminariów tematycznych;
 • Zorganizowanie prac 3 grup roboczych. Każda grupa składa się z 5 przedstawicieli Partnerstwa oraz 5 ekspertów lokalnych. Każda grupa robocza spotyka się 12 razy w terminie do końca września br. W ramach projektu zapewniamy obsługę prac każdej grupy roboczej, salę, catering oraz doradztwo tematyczne w wymiarze 24h;
 • 20h doradztwa strategicznego – doradcą strategicznym jest p. Bożena Pietras – Goc;
 • Konsultacje społeczne wypracowanej strategii
 • Seminarium zatwierdzające strategię oraz seminarium operacyjne podsumowujące oraz zamykające działania Partnerstwa w projekcie „Czas na zmiany”.

Aby przystąpić do Partnerstwa należy zapoznać się z treścią Porozumienia Partnerskiego wraz z regulaminem,  wypełnić formularz zgłoszeniowy instytucji,  podpisać deklarację przystąpienia do Partnerstw oraz skontaktować się z odpowiednim koordynatorem lokalnym.

W zakładce PARTNERSTWA mogą Państwo pobrać treść Porozumienia Partnerskiego wraz z regulaminem oraz dokumenty zgłoszeniowe.

 

2 marzec 2012r.

RUSZA II TURA SZKOLEŃ!

Szanowni Państwo!

W marcu ruszy II runda szkoleń związana z budowaniem partnerstw subregionalnych w konkretnych obszarach tematycznych, m.in.: rozwój przestrzenny, edukacja i rynek pracy, marka, bezpieczeństwo.

Szczegóły wkrótce.

 

15 luty 2012r.

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIA

W związku z rosnącym zainteresowaniem ideą budowania partnerstw i nowymi obszarami tematycznymi możliwych działań zorganizowaliśmy dla Państwa kolejne spotkania doradcze. Tym razem zapraszamy do:

22 lutego, godz. 10:00 – Kraków, ul. Malborska 65 (Hotel Optima)

02 marca, godz. 10:00 – Urząd Gminy w Mucharzu 

W celu potwierdzenia swojego udziału w spotkaniu uprzejmie prosimy o skontaktowanie się mailowo z wybranym koordynatorem lokalnym.

 

17 styczeń 2012r.

NOWE TERMINY SPOTKAŃ DORADCZYCH

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką budowania partnerstw subregionalnych z województwa Małopolskiego na  kolejne spotkania doradcze. Najbliższe terminy:

20 stycznia, godz. 10:00 – Chrzanów, ul. Janiny Woynarowskiej 1

07 lutego, godz. 10:00 – Urząd Gminy w Kluczach

09 lutego, godz. 10:00 oraz godz. 17:00 – Kraków, ul. Malborska 65 (Hotel Optima)

W celu potwierdzenia swojego udziału w spotkaniu uprzejmie prosimy o skontaktowanie się mailowo z wybranym koordynatorem lokalnym.

 

5 styczeń 2012r.

ANALIZA POTENCJAŁU ZMIAN WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Szanowni Państwo,

Poniżej prezentujemy fragmenty raportów sporządzonych przez Partnera Projektu – PWC POLSKA.

Całość dostępna w zakładce PUBLIKACJE/ANALIZY.

Małopolska Zachodnia

 • Miejsce pomiędzy aglomeracją katowicką, a metropolią krakowską
 • Subregion przemysłu ciężkiego i wydobywczego
 • Dostrzeganie korzyści płynące z wykorzystywania środków UE, jednak nie wszystkie samorządy wykorzystują te fundusze w sposób wystarczający
 • Wykorzystanie korzystnego położenia geograficznego subregionu oraz możliwości dla rozwoju branż, dla których szczególnie istotne jest odpowiednie zlokalizowanie i dostępność komunikacyjna, np. branża logistyczna
 • Subregion dość spójny i podobny pod względem sytuacji przedsiębiorstw i istotnej roli przemysłu ciężkiego w gospodarce regionu. 

Podhale

 • Bezcenny zasób subregionu: walory przyrodnicze i krajobrazowe
 • Pole do rozwoju turystyki, rekreacji i medycyny uzdrowiskowej
 • Powiat suski – problem z przypasowaniem do regionu – bliżej do Małopolski Zachodniej, niż do Podhala
 • JST wywiązują się z obowiązków tworzenia i aktualizacji strategii, ale brak myślenia dłuższego niż kadencja
 • Brak zagospodarowania przestrzennego 

 Subregion Tarnowski

 • Dominująca sfera gospodarcza – rolnictwo
 • Brak znajomości treści dokumentów strategicznych
 • Kapitał przedsiębiorstw – brak doradztwa dla przedsiębiorstw
 • Brak chęci współpracy instytucji, przedsiębiorstw, stowarzyszeń
 • Kapitał ludzki – brak refinansowania praktyk i staży, brak specjalistów wśród nauczycieli, przedawniona wiedza teoretyczna w szkołach
 • Infrastruktura konieczna dla rozwoju subregionu

Krakowski Obszar Metropolitalny

 • Rosnąca rola powiatów i gmin w tworzeniu strategii dla województwa, duży rola konsultacji społecznych
 • Silna pozycja subregionu na tle województwa
 • Mały związek sektora publicznego i prywatnego
 • Bardzo duża liczba organizacji pozarządowych w subregionie
 • Ogromne zaplecze akademickie, kapitał wiedzy i edukacji
 • Infrastruktura – rozwój dróg również poza dużymi miastami

Subregion Nowosądecki

 • Wysoki poziom przedsiębiorczości  (wiele znanych marek)
 • Niespójne strategie pomiędzy miastem, a powiatem
 • Brak chęci do zrzeszania się, tworzenia partnerstw
 • Niski poziom szkolnictwa zawodowego
 • Bardzo słabo rozwinięta infrastruktura

 

18 listopad 2011r.

W związku z realizacją projektu „Czas  na  zmiany”  współfinansowanego ze środków UE
w ramach  programu  POKL  2007-2013 mamy zaszczyt zaprosić Państwa na  spotkanie związane z wypracowaniem partnerstw subregionalnych, które odbędzie się
w dniu 9 grudnia 2011 r.

Miejsce: PARK I INKUBATOR LIFESCIENCE, ul. Bobrzyńskiego 14

Czytaj więcej infomacji [...]