Biuro Prasowe

16.09.2011

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: usługę hotelową, gastronomiczna oraz wynajem sali i opłaty dodatkowe  w ramach projektu POKL pt. „Czas na zmiany” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie” poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe

ZAPYTANIE OFERTOWE – plik PDF

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3