Partnerstwo

Dnia 07.03.2012 r. 

Szanowni Państwo,

Rozumiejąc, że wszyscy stoimy wobec wyzwania, jakim są niezwykle szybkie i trudno przewidywalne zmiany w rozwoju społeczno-gospodarczym, z przekonaniem, że w tych zmiennych okolicznościach rozwój Subregionu wymaga niestandardowych działań i nowatorskich metod współpracy oraz wierząc, że łączenie zasobów i tworzenie partnerskich sieci i struktur współpracy może  stać się trafną i  efektywną odpowiedzią na te wyzwania zawiązaliśmy w dniu 06.03.2012r. 5 Partnerstw subregionalnych. 

Nadrzędnym celem Partnerstwa  jest optymalne użycie zasobów oraz skuteczne  wykorzystanie możliwości zewnętrznych dla wsparcia rozwoju społecznego i ekonomicznego danego subregionu.

Do dnia 31.10.2012 r. zawiązane Partnerstwa nieformalne funkcjonują w ramach projektu „Czas na zmiany”. W tym okresie w każdym subregionie powstanie strategia zarządzania zmianą gospodarczą oraz 3 fiszki projektowe. W każdym subregionie proponujemy Państwu:

  • Zawiązanie jednego Partnerstwa liczącego minimum 20 instytucji, 5 przedsiębiorstw oraz ekspertów lokalnych;
  • Zorganizowanie 3 seminariów tematycznych;
  • Zorganizowanie prac 3 grup roboczych. Każda grupa składa się z 5 przedstawicieli Partnerstwa oraz 5 ekspertów lokalnych. Każda grupa robocza spotyka się 12 razy w terminie do końca września br. W ramach projektu zapewniamy obsługę prac każdej grupy roboczej, salę, catering oraz doradztwo tematyczne w wymiarze 24h;
  • 20h doradztwa strategicznego – doradcą strategicznym jest p. Bożena Pietras – Goc;
  • Konsultacje społeczne wypracowanej strategiiSeminarium zatwierdzające strategię oraz seminarium operacyjne podsumowujące oraz zamykające działania Partnerstwa w projekcie „Czas na zmiany”.

Aby przystąpić do Partnerstwa należy zapoznać się z treścią Porozumienia Partnerskiego wraz z regulaminem,  wypełnić formularz zgłoszeniowy instytucji,  podpisać deklarację przystąpienia do Partnerstw oraz skontaktować się z odpowiednim koordynatorem lokalnym.

W zakładce aktualności mogą Państwo na bieżąco śledzić wydarzenia w każdym z subregionów.

 

Poniżej dokumenty do pobrania:

Subregion Krakowski Obszar Metropolitalny:

(Miasto Kraków, powiaty: krakowski, bocheński, proszowicki, miechowski, wielicki, myślenicki)

Porozumienie Partnerskie wraz z regulaminem

Deklaracja przystąpienia do partnerstwa

Formularz zgłoszeniowy instytucji

Formularz zgłoszeniowy członka społeczności lokalnej

 

Subregion Małopolska Zachodnia:

(powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki)

Porozumienie Partnerskie wraz z regulaminem

Deklaracja przystąpienia do partnerstwa

Formularz zgłoszeniowy instytucji

Formularz zgłoszeniowy członka społeczności lokalnej

 

Subregion Podhalański:

(powiaty: suski, nowotarski, podhalański)

Porozumienie Partnerskie wraz z regulaminem

Deklaracja przystąpienia do partnerstwa

Formularz zgłoszeniowy instytucji

Formularz zgłoszeniowy członka społeczności lokalnej

 

Subregion Tarnowski

(Miasto Tarnów oraz powiaty: brzeski, tarnowski, dąbrowski)

Porozumienie Partnerskie wraz z regulaminem

Deklaracja przystąpienia do partnerstwa

Formularz zgłoszeniowy instytucji

Formularz zgłoszeniowy członka społeczności lokalnej

 

Subregion Nowosądecki

(Miasto Nowy Sącz oraz powiaty: nowosądecki, limanowski, gorlicki)

Porozumienie Partnerskie wraz z regulaminem

Deklaracja przystąpienia do partnerstwa

Formularz zgłoszeniowy instytucji

Formularz zgłoszeniowy członka społeczności lokalnej

 

 

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE (plik PDF)

Już w drugiej połowie lipca zapraszamy do udziału w spotkaniach rekrutacyjnych. Odbywać się one będą w każdym z pięciu subregionów: w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu, Rabce i Chrzanowie.

Jeżeli zależy Ci na rozwoju Twojego subregionu lub jesteś osobą, która chce mieć realny wpływ na zachodzące zmiany zapraszamy do udziału.

Szczegółowe informacje już wkrótce.