Publikacje / Analizy

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Strategia rozwoju województwa jest podstawowym i najważniejszym dokumentem samorządu województwa, określającym obszary, cele i kierunki interwencji polityki rozwoju, prowadzonej w przestrzeni regionalnej. Mając na uwadze zobowiązania wynikające z ustawy o samorządzie województwa, podstawowa odpowiedzialność samorządu województwa, w tworzeniu i realizacji strategii rozwoju województwa, koncentruje się na kształtowaniu szeroko rozumianej świadomości obywatelskiej i kulturowej, nowoczesnym rozwoju gospodarczym, a także zrównoważonym gospodarowaniu środowiskiem i przestrzenią.

W systemie zarządzania polityką rozwoju, strategia pełni kluczową rolę jako generalny plan postępowania władz samorządu regionalnego w procesie zarządzania województwem, ale również jako narzędzie komunikowania się i partnerskiej współpracy ze społecznością regionalną
.

Więcej informacji znajdziecie Państwo tutaj

 

DOKUMENTY I RAPORTY

Oficjalnie przyjęte dokumenty programowe, raporty eksperckie są ważnymi materiałami, które poszerzają informacje o wyzwaniach rozwojowych i przybliżają perspektywę niezbędnych zmian w horyzoncie czasowym najbliższych dekad. W warstwie analityczno-diagnostycznej dokumenty i raporty są próbą zinwentaryzowania dynamicznie zmieniających się zjawisk i trendów. W warstwie opisowej są próbą interpretacji zjawisk i trendów. W warstwie odpowiedzi są próbą wskazania, nierzadko nowych metod i narzędzi im opowiadających. Zaprezentowane materialy są ważnym elementem poszerzającym zapisy zawarte w strategii rozwoju województwa przyjętej przez Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr XII/183/11 w dniu 26 września 2011 i stanowią swoiste uzupełnienie dla kierunków interwencji polityki rozwoju, prowadzonej w przestrzeni regionalnej.

 Zapraszamy Państwa do lektury materiałów (pliki PDF): 

ANALIZY 

Zapraszamy Państwa do lektury materiałów (pliki PDF):